Kasama sa Cancer FactFinder team ang mga siyentipikong dalubhasa pati ang mga miyembro ng komunidad. Hindi dalubhasa ang mga indibidwal na ito sa lahat ng larangang ipinipresenta sa FactFinder. Dahil dito, may team kami na dalubhasa sa iba’t ibang bagay para matiyak na makakapagpakita kami ng tumpak at mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa malawak na saklaw ng mga paksa.

Sinuri at na-edit ng mga miyembro ng team ang impormasyon tungkol sa kanser na ipinapakita sa site na ito. Ang mga indibidwal na ito ay sina:

Susan Chaityn Lebovits (Boston Cancer Support, Boston, MA)
Lydia Conley (Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, MA)
Christina Dieli-Conwright, PhD (Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA)
Stephanie Harriston-Diggs (Community Advocate, Boston, MA)
Danielle Kline (Yale University, New Haven, CT)
Cassie Du (Yale University, New Haven, CT)
Matias Latorre (Boston University, Boston, MA)
Lorelei Ann Mucci, ScD (Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, MA)
Timothy Rebbeck, PhD, Editor in Chief (Dana-Farber Cancer Institute and Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, MA)
Frank Robinson (BayState Health, Springfield, MA)
Lamont Scott (Men of Color Health Awareness, Springfield, MA)
Doris Sempasa, MS (Dana-Farber/Harvard Cancer Center, Boston, MA)
Esha Shafiq (Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA)
Mingyang Song, MBBS ScD (Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, MA)

May mga komento ka ba sa aming pamamaraan? Mungkahi para sa ibang paksa? Mga alalahanin tungkol sa impormasyong ibinigay namin? Ipadala ang iyong mga pananaw sa cgcp@hsph.harvard.edu.

Salamat sa aming mga kasosyo