Maghanap sa FactFinder2023-04-11T17:56:23+00:00
  • Tingnan ayon sa kategorya

  • I-filter ayon sa tag

Berdeng bilog na may tandang pananong sa loob Malamang o tiyak na totoo

Pulang bilog na may X sa loobHindi totoo/maling impormasyon

Gray na bilog na may tandang pananong sa loobHindi pa kami sigurado

Mga Paksa

Acidic na pH

Pinapataas ng napaka-acidic na diyeta ang panganib na magkaroon ng kanser

Ang maaaring narinig mo

Dahil dumarami ang mga selula ng kanser sa acidic na kapaligiran, maraming tao ang nagtanong kung napapataas ng diyeta na maraming acidic na pagkain ang panganib na magkaroon ng kanser.

Ang […]

2023-04-11T17:56:06+00:00Categories: Nutrisyon ng pagkain|Tags: |

Acrylamide

Pinapataas ng acrylamide (sangkap sa ilang pagkain) ang panganib na magkaroon ng kanser

Ang maaaring narinig mo

Kinaklasipika ng International Agency for Research on Cancer (IARC o Pandaigdigang Ahensiya para sa Pananaliksik sa Kanser) ang acrylamide bilang posibleng carcinogen (nagdudulot ng kanser) sa mga tao at […]

2023-04-11T17:56:10+00:00Categories: Nutrisyon ng pagkain|Tags: , |

Aspartame

Nagdudulot ng kanser ang aspartame

Ang maaaring narinig mo

Nagdudulot ng kanser ang pagkain/pag-inom ng aspartame.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Maraming kompanya ang lumipat mula sa normal na sucrose (asukal) sa mga pamalit sa asukal o artipisyal na pampatamis dahil sa malakas na kumpetisyon […]

2023-04-11T17:56:12+00:00Categories: Nutrisyon ng pagkain|Tags: |

Curcumin/turmeric

Binabawasan ng curcumin (turmeric) ang panganib ng kanser

Ang maaaring narinig mo

Sinasabing may mga katangiang lumalaban sa lason, virus, bakterya, at pamamaga ang curcumin. Isa sa mga bagong larangang inaaral tungkol sa curcumin ang mga katangian nitong posibleng lumalaban sa kanser.

Ang sinasabi ng agham sa […]

2023-04-11T17:56:07+00:00Categories: Nutrisyon ng pagkain|Tags: |

Hormone replacement therapy (HRT o Therapy para sa pagpapalit ng hormone)

Nagdudulot ng kanser ang hormone replacement therapy

Ang maaaring narinig mo

Ang mga babaeng tumatanggap ng hormone replacement therapy ay nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng kanser sa suso.

Ang sinasabi ng agham sa atin

May iba’t ibang uri ng hormone replacement […]

Kape

Nagdudulot ng kanser ang kape

Ang maaaring narinig mo

Pinapataas ng pag-inom ng kape ang panganib na magkaroon ka ng kanser.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Epidemiological na Katibayan

Ang pag-inom ng kape ay hindi sanhi ng kanser sa suso, pancreas, o prostate, at maaaring mabawasan […]

2023-04-11T17:56:09+00:00Categories: Nutrisyon ng pagkain|Tags: , |

Kaunting pisikal na aktibidad

Pinapataas ng kaunting pisikal na aktibidad ang panganib na magkaroon ng kanser

Ang maaaring narinig mo

Pinapataas ng kaunting pisikal na aktibidad ang panganib na magkaroon ng kanser.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Epidemiological na Katibayan

May malakas na katibayan na ang mas maraming pisikal na aktibidad […]

Ketchup

Nagdudulot ng kanser ang mga sangkap ng ketchup (MSG at high fructose corn syrup)

Ang maaaring narinig mo

May high fructose corn syrup at MSG ang ketchup para sa lasa at tamis.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Maraming pag-aaral ang nagpakita na nakakasama ang […]

2023-04-11T17:56:09+00:00Categories: Nutrisyon ng pagkain|Tags: , |

Lead

Nagdudulot ng kanser ang pagkalantad sa lead

Ang maaaring narinig mo

Nagdudulot ng kanser ang pagkalantad sa lead.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Nakakapinsala ang lead, anuman ang uri ng pagkalantad sa lead (paghinga, paglunok, o pagpasok sa pamamagitan ng balat), pero pumapasok sa katawan […]

2023-04-11T17:55:58+00:00Categories: Pagkalantad sa kapaligiran sa trabaho|Tags: |

Maanghang na chips

Nagdudulot ng kanser ang mga sangkap na partikular na nasa maanghang na chips

Ang maaaring narinig mo

Isang kuwento mula 2013 tungkol sa 10 taong gulang na batang babae na nakaranas ng malubhang sakit sa tiyan ang naging front page na balita pagkatapos sabihin ng kanyang doktor […]

2023-04-11T17:56:09+00:00Categories: Nutrisyon ng pagkain|Tags: |

Mga diyetang mataas sa taba

Pinapababa ng mga diyetang mataas sa taba ang panganib na magkaroon ka ng kanser

Ang maaaring narinig mo

Pinapababa ng mga pagkaing mataas sa taba ang panganib na magkaroon ng kanser.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Ang paniniwalang binabawasan ng mga diyetang mataas […]

2023-04-11T17:56:18+00:00Categories: Nutrisyon ng pagkain|Tags: |

Mga hazelnut spread at palm oil

Nagdudulot ng kanser ang pagkain ng mga hazelnut spread na may palm oil

Ang maaaring narinig mo

Ang mga produktong may palm oil, lalo na ang mga hazelnut spread, ay isa sa mga pinakakamakailang pagkain na na-flag bilang posibleng carcinogenic (nagdudulot ng kanser).

Ang sinasabi ng […]

2023-04-11T17:56:11+00:00Categories: Nutrisyon ng pagkain|Tags: |

Mga Pesticide (Pampatay ng Peste)

Nagdudulot ng kanser ang paggamit ng pesticide

Ang maaaring narinig mo

Pinapataas ng pagkalantad sa mga pesticide ang panganib na magkaroon ng kanser.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Karaniwang ginagamit ang mga pesticide sa paggawa ng pagkain at paglutas sa pamumugad ng insekto. […]

Mga pill na pampigil ng pagbubuntis

Nagdudulot ng kanser ang mga pill na pampigil ng pagbubuntis (mga iniinom na kontraseptibo)

Ang maaaring narinig mo

Mas mataas ang panganib na magkaroon ng kanser ang mga taong umiinom ng mga pill na pampigil ng pagbubuntis.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Ginagamit ang […]

Mga problema sa pagtulog

Pinapataas ng kakulangan ng tulog ang panganib na magkaroon ka ng kanser.

Ang maaaring narinig mo

Ang nagambalang cycle ng pagtulog ay nagbabawas sa kakayahan ng ating katawan na gumana nang maayos at pinapahina nito ang kakayahan ng katawang labanan ang kanser (Shafi et […]

MSG—monosodium glutamate

Nagdudulot ng kanser ang monosodium glutamate (MSG)

Ang maaaring narinig mo

Pinapataas ng pagkain ng MSG ang panganib na magkaroon ka ng kanser.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Ang MSG ay isa sa mga pinakakaraniwang additive sa pagkain. Sa pangkalahatan, nagbibigay ang MSG ng […]

2023-04-11T17:56:19+00:00Categories: Nutrisyon ng pagkain|Tags: , |

Naprosesong karne

Nagdudulot ng kanser ang naprosesong karne

Ang maaaring narinig mo

Pinapataas ng pagkain ng mga naprosesong karne ang panganib na magkaron ng kanser.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Nabago ang naprosesong karne sa pamamagitan ng pag-cure, pagpapausok, paglalagay ng asin, pag-ferment, at ibang proseso para […]

2023-04-11T17:56:20+00:00Categories: Nutrisyon ng pagkain|Tags: , , |

Obesity (Labis na katabaan)

Nagdudulot ng kanser ang obesity (labis na katabaan)

Ang maaaring narinig mo

Naiugnay ang pagiging obese sa iba’t ibang uri ng kanser.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Ang pagiging obese o pagkakaroon ng mataas na body mass index (BMI) ay kondisyon kung saan hindi malusog […]

Paggamit ng tabako

Nagdudulot ng kanser ang paggamit ng tabako

Ang maaaring narinig mo

Ang paggamit ng tabako ay nangungunang sanhi ng kanser at pagkamatay dahil sa kanser. Ito rin ang pinakamalaking maiiwasang sanhi ng kanser.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Ang lahat ng produktong tabako, kabilang ang […]

Pagsuot ng mask

Nagdudulot ng kanser sa baga ang bacteria sa loob ng mga mask at kakulangan ng oxygen dahil sa mga mask

Ang maaaring narinig mo

Pinapataas ng pagsuot ng mask ang panganib na magkaroon ng kanser.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Napakaraming katibayang nagpapakita na […]

2023-04-11T17:55:55+00:00Categories: Paraan ng pamumuhay|Tags: |

Stress

Pinapataas ng stress ang panganib na magkaroon ng kanser

Ang sinasabi ng agham sa atin

Kadalasang nawawala pagkatapos ng nakaka-stress na kaganapan ang pansamantala o acute na stress, tulad ng stress na maaaring maramdaman mo bago magbigay ng talumpati. Gayunpaman, mas nakakasama ang pangmatagalan o chronic na stress.

Puwedeng […]

2023-04-11T17:56:02+00:00Categories: Paraan ng pamumuhay|Tags: , |

Wax sa mga prutas gulay

Nagdudulot ng kanser ang pagkain ng mga prutas at gulay (tulad ng mansanas) na may wax na coating

Ang maaaring narinig mo

Nagpapataas sa iyong panganib na magka-kanser ang pagkain ng wax sa mga prutas at gulay

Ang sinasabi ng agham sa atin

Ang wax […]

2023-04-11T17:56:12+00:00Categories: Nutrisyon ng pagkain|Tags: |
Go to Top