Đội ngũ xây dựng trang Cancer FactFinder (Công Cụ Tìm Kiếm Sự Thật Về Ung Thư) bao gồm các chuyên gia khoa học cũng như các thành viên của cộng đồng. Họ không phải là chuyên gia trong tất cả lĩnh vực được trình bày trong FactFinder—do đó đội ngũ của chúng tôi gồm những người có chuyên môn khác nhau để đảm bảo chúng tôi có thể trình bày thông tin chính xác và đáng tin cậy về nhiều chủ đề.

Các thành viên trong nhóm đã kiểm chứng và chỉnh sửa thông tin về bệnh ung thư được trình bày trong trang web này. Các thành viên nhóm bao gồm:

Susan Chaityn Lebovits (Boston Cancer Support (Tổ Chức Hỗ Trợ Ung Thư tại Boston), Boston, MA)
Lydia Conley (Harvard T.H. Chan School of Public Health (Trường Y Tế Công Cộng Harvard T.H. Chan), Boston, MA)
Christina Dieli-Conwright, PhD (Dana-Farber Cancer Institute (Viện Nghiên Cứu Ung Thư Dana-Farber), Boston, MA)
Stephanie Harriston-Diggs (Community Advocate (Tổ Chức Vận Động Cộng Đồng), Boston, MA)
Danielle Kline (Yale University (Đại Học Yale), New Haven, CT)
Cassie Du (Yale University (Đại Học Yale), New Haven, CT)
Matias Latorre (Boston University (Đại Học Boston), Boston, MA)
Lorelei Ann Mucci, ScD (Harvard T.H. Chan School of Public Health (Trường Y Tế Công Cộng Harvard T.H. Chan), Boston, MA)
Timothy Rebbeck, PhD, Tổng Biên Tập (Dana-Farber Cancer Institute (Viện Nghiên Cứu Ung Thư Dana-Farber) và Harvard T.H. Chan School of Public Health (Trường Y Tế Công Cộng Harvard T.H. Chan), Boston, MA)
Frank Robinson (BayState Health, Springfield, MA)
Lamont Scott (Men of Color Health Awareness (Tổ Chức Nâng Cao Nhận Thức về Sức Khỏe Người Da Màu), Springfield, MA)
Doris Sempasa, MS (Dana-Farber/Harvard Cancer Center (Trung Tâm Ung Thư Dana-Farber/Harvard), Boston, MA)
Dana-Farber Cancer Institute (Viện Nghiên Cứu Ung Thư Dana-Farber)
Mingyang Song, MBBS ScD (Harvard T.H. Chan School of Public Health (Trường Y Tế Công Cộng Harvard T.H. Chan), Boston, MA)

Quý vị có nhận xét về cách tiếp cận của chúng tôi? Quý vị muốn đề xuất các chủ đề khác? Quý vị có lo ngại về những thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng gửi các ý kiến tới cgcp@hsph.harvard.edu.

Chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đối tác của chúng tôi