Ekip Cancer FactFinder gen ladan l ekspè syantifik ansanm ak manm kominote a. Moun sa yo pa ekspè nan tout domèn ki prezante nan FactFinder—se pou rezon sa nou gen yon ekip ki gen konesans nan diferan domèn pou asire nou kapab jwenn enfòmasyon ki egzak epi ki fyab sou divès kalite sijè.

Manm ekip yo te verifye epi yo te edite enfòmasyon sou kansè nou prezante sou sit sa a. Moun sa yo se:

Susan Chaityn Lebovits (Boston Cancer Support, Boston, MA)
Lydia Conley (Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, MA)
Christina Dieli-Conwright, PhD (Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA)
Stephanie Harriston-Diggs (Community Advocate, Boston, MA)
Danielle Kline (Yale University, New Haven, CT)
Cassie Du (Yale University, New Haven, CT)
Matias Latorre (Boston University, Boston, MA)
Lorelei Ann Mucci, ScD (Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, MA)
Timothy Rebbeck, PhD, Editor in Chief (Dana-Farber Cancer Institute and Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, MA)
Frank Robinson (BayState Health, Springfield, MA)
Lamont Scott (Men of Color Health Awareness, Springfield, MA)
Doris Sempasa, MS (Dana-Farber/Harvard Cancer Center, Boston, MA)
Esha Shafiq (Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA)
Mingyang Song, MBBS ScD (Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, MA)

Ou vle fè yon kòmantè sou apwòch nou an? Ou vle fè sijesyon pou lòt sijè? Ou gen enkyetid sou enfòmasyon nou bay yo? Tanpri di nou sa w panse sou cgcp@hsph.harvard.edu.

Mèsi ak patnè nou yo