Hình tròn màu xanh lá có dấu chấm hỏi bên trong Nhiều khả năng hoặc chắc chắn đúng

Hình tròn màu đỏ có dấu X bên trongThông tin sai/không chính xác

Hình tròn màu xám có dấu chấm hỏi bên trongChúng ta chưa chắc chắn về thông tin này

Thay đổi hoặc chỉnh sửa cụm từ tìm kiếm của quý vị

Dầu gội đầu chứa formaldehyde (formalin)

Dầu gội đầu chứa formaldehyde (formalin) gây ung thư

Điều quý vị có thể đã nghe nói

Dầu gội đầu chứa formaldehyde (formalin) là chất gây ung thư.

Những gì chúng ta đã biết theo khoa học

Nhiều sản phẩm chăm sóc tóc, chẳng hạn như […]

Dầu gội đầu chứa sodium lauryl sulfate

Sodium lauryl sulfate (tìm thấy trong nhiều loại dầu gội đầu) là chất gây ung thư

Điều quý vị có thể đã nghe nói

Gội đầu bằng các sản phẩm có chứa SLS sẽ gây ung thư.

Những gì chúng ta đã biết theo khoa học

Go to Top