Hình tròn màu xanh lá có dấu chấm hỏi bên trong Nhiều khả năng hoặc chắc chắn đúng

Hình tròn màu đỏ có dấu X bên trongThông tin sai/không chính xác

Hình tròn màu xám có dấu chấm hỏi bên trongChúng ta chưa chắc chắn về thông tin này

Thay đổi hoặc chỉnh sửa cụm từ tìm kiếm của quý vị

Thuốc tránh thai

Thuốc tránh thai (thuốc uống tránh thai) gây ung thư

Điều quý vị có thể đã nghe nói

Người dùng thuốc tránh thai có nguy cơ bị ung thư cao hơn.

Những gì chúng ta đã biết theo khoa học

Thuốc tránh thai được […]

Liệu pháp thay thế hormone (Hormone replacement therapy, HRT)

Liệu pháp thay thế hormone gây ung thư

Điều quý vị có thể đã nghe nói

Những phụ nữ sử dụng liệu pháp thay thế hormone có nguy cơ bị ung thư vú cao hơn.

Những gì chúng ta đã biết theo khoa học

Béo phì

Béo phì là nguyên nhân gây ung thư

Điều quý vị có thể đã nghe nói

Béo phì có liên quan đến nhiều loại ung thư khác nhau.

Những gì chúng ta đã biết theo khoa học

Béo phì hoặc chỉ số khối cơ thể (body […]

Ít hoạt động thể chất

Ít hoạt động thể chất sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư

Điều quý vị có thể đã nghe nói

Ít hoạt động thể chất sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư.

Những gì chúng ta đã biết theo khoa học

Bằng Chứng Dịch Tễ […]

Go to Top