Berdeng bilog na may tandang pananong sa loob Malamang o tiyak na totoo

Pulang bilog na may X sa loobHindi totoo/maling impormasyon

Gray na bilog na may tandang pananong sa loobHindi pa kami sigurado

Baguhin o gawing mas tumpak ang iyong paghahanap

Nagdudulot ng kanser ang mga sangkap ng ketchup (MSG at high fructose corn syrup)

Ang maaaring narinig mo

May high fructose corn syrup at MSG ang ketchup para sa lasa at tamis.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Maraming pag-aaral ang nagpakita na nakakasama ang high fructose corn syrup sa iyong kalusugan. Pinapataas nito ang iyong panganib na madagdagan ang timbang, magkaroon ng type 2 na diyabetis, metabolic syndrome, at matataas na antas ng triglyceride.

Epidemiological na Katibayan

Nauugnay din ang labis na pagkain/pag-inom ng high fructose corn syrup sa pagiging obese at mas mataas na panganib na magkaroon ng colon cancer (Goncalves et al.).

Kahit na hindi naipakitang pinapataas ng MSG ang panganib na magka-kanser, naugnay ng mga pag-aaral ang MSG sa pagiging obese, mga sakit sa central nervous center, pinsala sa atay, at hindi paggana ng reproductive system (Niaz et al.).

Katibayan sa Laboratoryo/Pansuportang Katibayan

Pinag-aralan ng isang pag-aaral sa mga daga ang mga epekto ng pagkain/pag-inom ng high fructose corn syrup. Natuklasan ng mga mananaliksik na may labis na pagdagdag ng timbang at pagkakaroon ng mga tumor, na nagpapahiwatig na maaaring naaapektuhan ng fructose ang paglaki ng tumor. (NCI).

Klasipikasyon sa Carcinogen ng IARC: Hindi klasipikado

Paano bawasan ang panganib sa iyo

Iwasan ang mga produkto, tulad ng ketchup, na may high fructose corn syrup at MSG. Kumain ng ketchup nang katamtaman para mabawasan ang iyong panganib na magkaroon ng kanser.

Ang dapat tandaan

Ang pagkain ng ketchup mismo ay mukhang hindi nagdudulot ng kanser. Gayunpaman, nauugnay ang labis na pagkain/pag-inom ng high fructose corn syrup, isang mahalagang sangkap ng ketchup, sa pagiging obese at mas mataas na panganib na magkaroon ng colon cancer. Kahit na walang direktang ugnayan sa pagitan ng panganib na magka-kanser at MSG, may ibang nakakapinsalang epekto sa kalusugan na dapat isaalang-alang kapag kumakain ng ketchup.

Mayo Clinic: High-fructose corn syrup and health concerns (High-fructose corn syrup at mga alalahanin sa kalusugan)
Niaz et al.: Extensive use of monosodium glutamate: A threat to public health?
Mayo Clinic: Is MSG harmful? (Nakaksama ba ang MSG?)
Goncalves et al.: High-fructose corn syrup enhances intestinal tumor growth in mice

Petsa

Inilathala: Hulyo 7, 2021
Naberipika/na-update: Agosto 22, 2022