Hình tròn màu xanh lá có dấu chấm hỏi bên trong Nhiều khả năng hoặc chắc chắn đúng

Hình tròn màu đỏ có dấu X bên trongThông tin sai/không chính xác

Hình tròn màu xám có dấu chấm hỏi bên trongChúng ta chưa chắc chắn về thông tin này

Thay đổi hoặc chỉnh sửa cụm từ tìm kiếm của quý vị

Tai nghe Bluetooth hoặc tai nghe không dây có thể gây ung thư

Điều quý vị có thể đã nghe nói

Với sự ra đời và mức độ phổ biến ngày càng tăng của công nghệ Bluetooth, nhiều người đã lo ngại về những ảnh hưởng lâu dài của các sản phẩm này đối với nguy cơ ung thư.

Những gì chúng ta đã biết theo khoa học

Do công nghệ này mới chỉ ra đời gần đây, các nhà nghiên cứu chưa có đủ thời gian để nghiên cứu mối tương quan tiềm ẩn giữa bệnh ung thư và tai nghe Bluetooth. Tuy nhiên, vì bức xạ được tìm thấy trong tai nghe Bluetooth chỉ bằng 1/10 so với bức xạ của điện thoại di động, nên hầu như không có gì phải lo lắng về điều đó. Các thiết bị này phát ra sóng tần số vô tuyến (Radiofrequency, RF), là một dạng bức xạ không iôn hóa. Điều này có nghĩa là chúng không có đủ năng lượng để phá hủy trực tiếp DNA bên trong tế bào và gây ung thư (ACS, NCI).

Bằng Chứng Dịch Tễ Học

Nhiều nghiên cứu đã xem xét sự hình thành khối u và việc sử dụng điện thoại di động; tuy nhiên, các kết quả chưa mang tính quyết định (NCI). Hầu hết các tổ chức quốc tế cho rằng, việc sử dụng điện thoại nhiều nhất chỉ là một nguy cơ gây ung thư tiềm ẩn. Mặt khác, không có đủ bằng chứng để đưa ra bình luận về điều này. Điện thoại phát ra sóng tấn số vô tuyến (Radiofrequency, RF), là một dạng bức xạ không iôn hóa.

Bằng Chứng Từ Phòng Thí Nghiệm/Bằng Chứng Hỗ Trợ

Hiện tại, không có bằng chứng từ phòng thí nghiệm nào cho thấy tai nghe Bluetooth có liên quan đến bệnh ung thư.

Phân Loại Tác Nhân Gây Ung Thư của IARC: Nhóm 3 (Không thể phân loại là tác nhân gây ung thư cho người: trường điện từ tần số vô tuyến).

Cách giảm nguy cơ của quý vị

Với số lượng nghiên cứu ít ỏi được công bố về chủ đề này, các nhà khoa học không chắc chắn về cách tốt nhất để giảm nguy cơ cho quý vị, ngoài việc hạn chế thời gian sử dụng tai nghe không dây (NCI).

Kết luận

Tai nghe Bluetooth hoặc tai nghe không dây có khả năng cao là không làm tăng nguy cơ ung thư; tuy nhiên, quý vị có thể giới hạn thời gian sử dụng chúng hoặc để điện thoại cách xa đầu để giữ an toàn cho bản thân cho đến khi có thêm các nghiên cứu khác được thực hiện.

National Cancer Institute (NCI): Electromagnetic Fields and Cancer
Dana-Farber Cancer Institute: Do Wireless Headphones Cause Cancer?

Ngày

Xuất bản: Ngày 7 tháng 7 năm 2021
Xác minh/cập nhật: Ngày 22 tháng 8 năm 2022