Hình tròn màu xanh lá có dấu chấm hỏi bên trong Nhiều khả năng hoặc chắc chắn đúng

Hình tròn màu đỏ có dấu X bên trongThông tin sai/không chính xác

Hình tròn màu xám có dấu chấm hỏi bên trongChúng ta chưa chắc chắn về thông tin này

Thay đổi hoặc chỉnh sửa cụm từ tìm kiếm của quý vị

Sử dụng băng vệ sinh tampon có chứa titanium dioxide có thể gây ung thư

Điều quý vị có thể đã nghe nói

Quý vị có thể đã xem một video rất phổ biến trên TikTok, trong đó tuyên bố rằng băng vệ sinh tampon có chứa một thành phần gọi là titanium dioxide, là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Những gì chúng ta đã biết theo khoa học

Titanium dioxide được sử dụng như một chất nhuộm trong sợi chỉ gắn với băng vệ sinh tampon. Thành phần của băng vệ sinh tampon chỉ có chưa đầy 0.1% titanium dioxide. Do mức độ phơi nhiễm rất thấp, có khả năng đây là một nguy cơ gây ung thư rất thấp.

Bằng Chứng Dịch Tễ Học

Hiện tại, không có nghiên cứu dịch tễ học chất lượng cao nào xác nhận rằng titanium dioxide (titan dioxit) trong băng vệ sinh tampon làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Bằng Chứng Từ Phòng Thí Nghiệm/ Bằng Chứng Hỗ Trợ

Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã xem xét mối quan hệ giữa việc tiếp xúc với titanium dioxide với ung thư ở chuột. Họ phát hiện ra rằng khi những con chuột tiếp xúc với lượng titanium dioxide cao, chúng sẽ phát triển ung thư phổi (Driscoll).

Phân Loại Tác Nhân Gây Ung Thư của IARC: 2B (có khả năng gây ung thư cho người)

Cách giảm nguy cơ của quý vị

Quý vị có thể giảm nguy cơ tiếp xúc với titanium dioxide bằng cách chọn sử dụng băng vệ sinh tampon không chứa thuốc nhuộm, nước hoa và chất tẩy trắng.

Kết luận

Các bằng chứng hiện tại cho thấy mức độ tiếp xúc với titanium dioxide từ việc sử dụng băng vệ sinh tampon không gây ung thư.

Titanium Dioxide in Tampons: Debunked by OB-GYNs

Ngày

Ngày 22 tháng 8 năm 2022
Xác minh/cập nhật: Ngày 22 tháng 8 năm 2022