Hình tròn màu xanh lá có dấu chấm hỏi bên trong Nhiều khả năng hoặc chắc chắn đúng

Hình tròn màu đỏ có dấu X bên trongThông tin sai/không chính xác

Hình tròn màu xám có dấu chấm hỏi bên trongChúng ta chưa chắc chắn về thông tin này

Thay đổi hoặc chỉnh sửa cụm từ tìm kiếm của quý vị

Amiăng gây ung thư

Điều quý vị có thể đã nghe nói

Phơi nhiễm với amiăng gây ung thư.

Những gì chúng ta đã biết theo khoa học

Amiăng là một vật liệu xây dựng (được sử dụng chủ yếu để cách nhiệt) và có thể được tìm thấy trong các tòa nhà được xây dựng trước năm 2000.

International Agency for Research on Cancer (Cơ Quan Nghiên Cứu Ung Thư Quốc Tế, IARC) đã xác định amiăng là một tác nhân gây ung thư đã biết. Chất này gây ung thư bằng cách tạo sẹo cho mô phổi của người hít phải các sợi của nó. Hai loại ung thư thường gặp nhất liên quan đến amiăng là ung thư phổi và ung thư trung biểu mô (ACS). Ngoài ra, còn có mối liên hệ giữa amiăng và tỷ lệ người bị ung thư buồng trứng và ung thư thanh quản.

Bằng Chứng Dịch Tễ Học

Một số nghiên cứu dịch tễ học đã chỉ ra rằng phơi nhiễm với amiăng làm tăng nguy cơ ung thư trung biểu mô, một loại ung thư phổi. Một nghiên cứu tại Đài Loan cho thấy các công nhân trong ngành chế biến ngọc bích có nguy cơ bị ung thư phổi cao hơn (Lin và cộng sự). Một nghiên cứu đoàn hệ dựa vào dân số cũng cho thấy những người sống gần các nhà máy sản xuất amiăng cũng có tỷ lệ ung thư trung biểu mô và ung thư phổi cao hơn so với dân số chung (Zha và cộng sự). Các nghiên cứu bệnh chứng cũng phát hiện thấy những người phơi nhiễm với amiăng có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn (Minowa và cộng sự).

Bằng Chứng Từ Phòng Thí Nghiệm/Bằng Chứng Hỗ Trợ

Một số nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng việc phơi nhiễm với amiăng là có hại và có thể gây ra một số loại ung thư bao gồm cả ung thư trung biểu mô.

Phân Loại Tác Nhân Gây Ung Thư của IARC: Nhóm 1 (Gây ung thư cho người)

Cách giảm nguy cơ của quý vị

Kể từ đầu những năm 2000, nhiều quốc gia đã cấm sử dụng amiăng trong xây dựng và đã nỗ lực để loại bỏ amiăng khỏi các tòa nhà được xây dựng trước năm 2000, đặc biệt là ở Hoa Kỳ (ACS).

Để đảm bảo rằng mức độ phơi nhiễm với amiăng của quý vị ở mức thấp, hãy kiểm tra thời điểm xây dựng của ngôi nhà, nơi làm việc của quý vị và bất kỳ tòa nhà nào khác mà quý vị thường ở. Nếu bất kỳ công trình nào trong số đó được xây dựng trước năm 2000, hãy kiểm tra xem chúng đã được cải tạo và/hoặc giám định chất amiăng hay chưa. Hầu hết các tòa nhà đều đã được giám định, nhưng nếu quý vị không chắc chắn, hãy liên hệ với ACS, vì họ là đơn vị đi đầu trong việc loại bỏ và kiểm tra chất amiăng (NIOSH).

Kết luận

Amiăng được biết đến như một chất gây ung thư, nhưng hầu hết mọi người không cần phải lo lắng về việc phơi nhiễm với amiăng. Để đảm bảo mức độ phơi nhiễm của quý vị ở mức thấp, hãy kiểm tra liệu nhà ở và nơi làm việc của quý vị có đạt tiêu chuẩn quốc gia hay không.

American Cancer Society (ACS): Known and probable human carcinogens
American Cancer Society (ACS): Asbestos and cancer risk
CDC and National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH): Asbestos
Increased Standardised Incidence Ratio of Malignant Pleural Mesothelioma in Taiwanese Asbestos Workers: A 29-Year Retrospective Cohort Study
Population-based cohort study on health effects of asbestos exposure in Japan
A case-control study of lung cancer with special reference to asbestos exposure

Ngày

Xuất bản: Ngày 6 tháng 7 năm 2021
Xác minh/cập nhật: Ngày 22 tháng 8 năm 2022