Hình tròn màu xanh lá có dấu chấm hỏi bên trong Nhiều khả năng hoặc chắc chắn đúng

Hình tròn màu đỏ có dấu X bên trongThông tin sai/không chính xác

Hình tròn màu xám có dấu chấm hỏi bên trongChúng ta chưa chắc chắn về thông tin này

Thay đổi hoặc chỉnh sửa cụm từ tìm kiếm của quý vị

Bức xạ từ đường dây điện là nguyên nhân gây ung thư

Điều quý vị có thể đã nghe nói

Theo National Institute of Environmental Health Sciences (Viện Khoa Học Sức Khỏe Môi Trường Quốc Gia, NIEHS), nguy cơ đối với sức khỏe từ bức xạ tần số cực thấp (extremely low frequency, ELF) gây ra nguy cơ đối với sức khỏe con người ở mức thấp: Bức xạ không hoàn toàn an toàn nhưng nó vẫn là một chất có khả năng gây ung thư (ACS, NIEHS).

Những gì chúng ta đã biết theo khoa học

Bức xạ tồn tại trên một phổ từ mức năng lượng rất cao đến mức năng lượng rất thấp. Bức xạ năng lượng cao bao gồm tia X và tia cực tím. Cả tia X và tia cực tím đều có khả năng làm tổn thương DNA của tế bào, do đó có thể dẫn đến ung thư. Các đường dây điện tạo ra bức xạ không ion hóa tần số thấp từ điện trường và từ trường. Có rất ít bằng chứng cho thấy việc tiếp xúc với loại bức xạ này có liên quan đến căn bệnh ung thư.

Bằng Chứng Dịch Tễ Học

Bức xạ ELF, chẳng hạn như bức xạ mà các đường dây điện hoặc các thiết bị gia dụng (như tủ lạnh và máy hút bụi) tạo ra, không có đủ năng lượng để làm tổn thương DNA. Theo American Cancer Society (Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ), không có bằng chứng cho thấy việc tiếp xúc với bức xạ ELF sẽ gây ung thư (ACS). International Agency for Research on Cancer (Cơ Quan Nghiên Cứu Ung Thư Quốc Tế, IARC) cũng có kết luận tương tự, nhưng họ chia bức xạ ELF thành hai loại: bức xạ điện và bức xạ từ. IARC tuyên bố không có đủ bằng chứng để kết luận rằng người tiếp xúc với bức xạ điện tần số cực thấp có thể bị ung thư, nhưng cho rằng bức xạ từ tần số cực thấp có thể gây ung thư cho con người. (ACS, IARC). Trẻ em có mức độ phơi nhiễm cao nhất có nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn một chút so với trẻ em có mức độ phơi nhiễm thấp nhất (ACS, IARC).

Bằng Chứng Từ Phòng Thí Nghiệm/Bằng Chứng Hỗ Trợ

Có một số ít nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về đường dây điện và nguy cơ ung thư. Cần thực hiện thêm nghiên cứu để tiếp tục đánh giá mối quan hệ giữa hai vấn đề này.

Phân Loại Tác Nhân Gây Ung Thư của IARC: Không được phân loại.

Cách giảm nguy cơ của quý vị

Vẫn chưa rõ về mức độ gây hại của việc tiếp xúc với bức xạ ELF, tuy nhiên quý vị có thể thực hiện các bước để giảm mức độ tiếp xúc của mình. NIEHS khuyến nghị mọi người nên xác định các nguồn tiếp xúc với ELF của họ và giới hạn thời gian ở gần các nguồn đó. Ví dụ: bức xạ ELF từ các đường dây điện sẽ giảm đáng kể khi ở cách xa đường dây điện. Quý vị càng ở xa đường dây điện thì quý vị càng được an toàn.

Kết luận

Chưa rõ bức xạ tần số cực thấp có gây ung thư hay không, nhưng nó có gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Chúng ta nên thực hiện các bước để giảm mức độ phơi nhiễm.

American Cancer Society (ACS): Power lines and Extremely Low Energy Radiation
International Agency for Research on Cancer (IARC): Extremely Low-Frequency (ELF) radiation
National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS): Power lines and radiation exposure

Ngày

Xuất bản: Ngày 13 tháng 7 năm 2021
Xác minh/cập nhật: Ngày 22 tháng 8 năm 2022