Hình tròn màu xanh lá có dấu chấm hỏi bên trong Nhiều khả năng hoặc chắc chắn đúng

Hình tròn màu đỏ có dấu X bên trongThông tin sai/không chính xác

Hình tròn màu xám có dấu chấm hỏi bên trongChúng ta chưa chắc chắn về thông tin này

Thay đổi hoặc chỉnh sửa cụm từ tìm kiếm của quý vị

Một số hóa chất trong sơn gây ung thư

Điều quý vị có thể đã nghe nói

Các lớp sơn bên trong hay bên ngoài nhà có liên quan đến bệnh ung thư.

Những gì chúng ta đã biết theo khoa học

Hóa chất trong sơn chứa hàng ngàn hợp chất hóa học. Các dung môi hữu cơ chính được sử dụng trong sơn là toluen, xylen, các hỗn hợp béo, xeton, rượu, este và glycol este. Lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (volatile organic compound, VOC) được giải phóng tương tự như lượng hợp chất trong sơn gốc nước (Chen và cộng sự).

Những người làm việc trong ngành sơn phải tiếp xúc với các hóa chất có trong các sản phẩm sơn trong quá trình sử dụng và loại bỏ các lớp sơn. Trước đây, việc tiếp xúc với các chất độc hại thường vượt quá các giới hạn nghề nghiệp hiện tại, nhưng mức độ tiếp xúc đã giảm đi rất nhiều theo thời gian.

Bằng Chứng Dịch Tễ Học

International Agency for Research on Cancer (Cơ Quan Nghiên Cứu Ung Thư Quốc Tế, IARC) phân loại việc tiếp xúc với sơn do nghề nghiệp của thợ sơn là một chất gây ung thư Nhóm 1 do chất này làm tăng nguy cơ ung thư phổi, ung thư bàng quang tiết niệu và u trung biểu mô. (IARC). Tuy nhiên, Nhóm Công Tác của IARC không thể xác định bất kỳ tác nhân cụ thể nào trong sơn làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Có một số bằng chứng cho thấy có sự liên hệ giữa bệnh bạch cầu ở trẻ em và việc tiếp xúc với hóa chất sơn, nhưng cần phải nghiên cứu thêm vì các nghiên cứu hiện tại có kết quả không nhất quán.

Bằng Chứng Từ Phòng Thí Nghiệm/Bằng Chứng Hỗ Trợ

Các nghiên cứu trên động vật đưa ra một số bằng chứng về độc học cho thấy dung môi hữu cơ có thể gây ung thư. Một số nghiên cứu đã sử dụng hỗn hợp dung môi, vì vậy cần phải nghiên cứu thêm để xem có một dung môi hữu cơ cụ thể nào là nguyên nhân chính hay không. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng tổn thương ở DNA sẽ xảy ra khi tiếp xúc với các dung môi hữu cơ này (Lynge và cộng sự).

Phân Loại Tác Nhân Gây Ung Thư của IARC:Nhóm 1 đối với Cadmium, Nhóm 2A đối với chì vô cơ, Nhóm 2A đối với styren, Nhóm 2 đối với Benzen, Nhóm 3 (đối với Xylene), Nhóm 3 (đối với Toluen), Nhóm 3 đối với Crom

Tất cả đều là các thành phần có trong sơn.

Cách giảm nguy cơ của quý vị

Tiếp xúc với hóa chất có trong sơn đem đến nguy cơ cao nhất trong môi trường làm việc. Nếu quý vị thường xuyên làm việc với sơn, điều quan trọng là phải đeo khẩu trang và các đồ bảo hộ khác để tránh tiếp xúc. Ngoài ra, trong vài ngày đầu sau khi sơn, hãy tránh xa nơi có sơn và tăng cường thông gió cho không gian trong nhà (Chen và cộng sự). Đừng sơn nhà khi quý vị đang mang thai.

Kết luận

Tiếp xúc với sơn do nghề nghiệp được IARC phân loại là chất gây ung thư Nhóm 1. Nếu quý vị thường xuyên phải tiếp xúc với các lớp sơn mới, hãy nhớ đeo khẩu trang, làm việc ở khu vực thông thoáng hoặc sử dụng các biện pháp bảo hộ khác.

International Research Agency on Cancer (IARC): Occupational exposure as a painter
Chen et al.: A meta-analysis of painting exposure and cancer mortality
American Lung Association: Volatile Organic Compounds

Ngày

Xuất bản: Ngày 7 tháng 7 năm 2021
Xác minh/cập nhật: Ngày 22 tháng 8 năm 2022