Hình tròn màu xanh lá có dấu chấm hỏi bên trong Nhiều khả năng hoặc chắc chắn đúng

Hình tròn màu đỏ có dấu X bên trongThông tin sai/không chính xác

Hình tròn màu xám có dấu chấm hỏi bên trongChúng ta chưa chắc chắn về thông tin này

Thay đổi hoặc chỉnh sửa cụm từ tìm kiếm của quý vị

Khí thải dầu diesel gây ung thư

Điều quý vị có thể đã nghe nói

Khí thải dầu diesel có thể gây ung thư.

Những gì chúng ta đã biết theo khoa học

Diesel là một loại nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu thô và được sử dụng trong hầu hết các động cơ lớn (như xe tải, xe lửa, xe buýt, thiết bị xây dựng và tàu thủy). Phần khí của dầu diesel gồm các thành phần carbon dioxide, carbon monoxide, nitric oxide, nitric dioxide, oxit lưu huỳnh và hydrocacbon (chẳng hạn như hydrocacbon thơm đa vòng hoặc PAH). Phần muội than của khí thải dầu diesel được tạo thành từ các hạt (chẳng hạn như cacbon, các hợp chất hữu cơ như PAH và các dấu vết hợp chất kim loại).

Bằng Chứng Dịch Tễ Học

Các nghiên cứu ở người cho thấy những công nhân tiếp xúc với khí thải dầu diesel có nguy cơ ung thư phổi tăng lên đáng kể (ACS). Cả International Agency for Research on Cancer (Cơ Quan Nghiên Cứu Ung Thư Quốc Tế, IARC) và Environmental Protection Agency (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường, EPA) đều coi khí thải dầu diesel là chất có khả năng gây ung thư cho người.

Bằng Chứng Từ Phòng Thí Nghiệm/Bằng Chứng Hỗ Trợ

Cả khí và muội than trong nhiên liệu diesel đều có thể gây ra những thay đổi DNA trong phòng thí nghiệm (điều có thể dẫn đến ung thư), và việc tiếp xúc lâu dài với dầu diesel có thể gây ung thư phổi ở động vật thí nghiệm (ACS). Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc với khí thải dầu diesel và hít phải khí này trong thời gian dài đã gây ra ung thư phổi ở động vật (Heinrich và cộng sự).

Phân Loại Tác Nhân Gây Ung Thư của IARC: Nhóm 1 (Gây ung thư cho người).

Cách giảm nguy cơ của quý vị

Mọi người thường tiếp xúc nhiều nhất với khí thải dầu diesel khi đi lại trên đường và đường cao tốc, hoặc trong một số nghề nghiệp nhất định. Do đó, các tổ chức như EPA đã thực hiện một số bước để giảm lượng khí thải dầu diesel trên đường cao tốc bằng cách ban hành các luật lệ và các chuyên gia trong lĩnh vực này ủng hộ việc giảm mức độ tiếp xúc hơn nữa.

Để giảm khả năng tiếp xúc ở nơi làm việc hoặc trong xe riêng của quý vị, hãy cố gắng giảm thời gian quý vị tiếp xúc với khí thải dầu diesel và giảm thời gian chạy không tải, vì điều này có thể rất nguy hiểm, đặc biệt là trong không gian kín trong nhà (ACS).

Kết luận

Khí thải dầu diesel gây ung thư. Các phương tiện được yêu cầu phải đáp ứng các hướng dẫn của liên bang về hệ thống xả để giảm bớt lượng khí thải từ động cơ sử dụng dầu diesel. Tránh các hệ thống xả cũ hơn vì chúng có thể gây nguy hiểm, đặc biệt là trong không gian kín. Chọn các loại xe có mức phát thải thấp, bao gồm cả xe điện, và ủng hộ các chính sách quốc gia về giảm lượng khí thải để giảm thiểu rủi ro hơn nữa.

American Cancer Society (ACS): Diesel exhaust and cancer
Silverman et al.: Diesel Exhaust Causes Lung Cancer – Now What?
Environmental Protection Agency (EPA): EPA to Reexamine Health Standards for Harmful Soot

Ngày

Xuất bản: Ngày 7 tháng 7 năm 2021
Xác minh/cập nhật: Ngày 22 tháng 8 năm 2022