About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 216 blog entries.

Konsomasyon tabak

Lè yon moun fimen tabak li lakòz kansè

Sa ou ka tande

Lè yon moun fimen tabak li lakòz kansè epi kansè lakòz lanmò. Se pi gwo kòz kansè ki kapab evite.

Kisa lasyans di nou

Tout pwodui ki gen tabak, li gen ladan l sigarèt, […]

Estrès

Estrès ogmante risk pou kansè

Kisa lasyans di nou

Estrès sou yon peryòd ki kout oswa estrès ki grav, tankou estrès ou ka santi anvan ou bay yon diskou, gen tandans pou disparèt tousuit apre evènman estresan an fini. Estrès sou yon peryòd ki long oswa kwonik, sepandan, […]

2023-03-29T20:26:43+00:00Categories: Fason moun viv|Tags: , |

Obezite

Obezite lakòz kansè

Sa ou ka tande

Obezite gen rapò ak divès kalite kansè

Kisa lasyans di nou

Obezite oswa endis mas kòporèl la (Body Mass Index, BMI) se yon maladi kote yon moun gen yon kantite grès epi/oswa yon distribisyon grès ki pa bon sou […]

Go to Top