Berdeng bilog na may tandang pananong sa loob Malamang o tiyak na totoo

Pulang bilog na may X sa loobHindi totoo/maling impormasyon

Gray na bilog na may tandang pananong sa loobHindi pa kami sigurado

Baguhin o gawing mas tumpak ang iyong paghahanap

Pagsuot ng mask

Nagdudulot ng kanser sa baga ang bacteria sa loob ng mga mask at kakulangan ng oxygen dahil sa mga mask

Ang maaaring narinig mo

Pinapataas ng pagsuot ng mask ang panganib na magkaroon ng kanser.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Napakaraming katibayang nagpapakita na […]

2023-04-11T17:55:55+00:00Categories: Paraan ng pamumuhay|Tags: |

Paggamit ng tabako

Nagdudulot ng kanser ang paggamit ng tabako

Ang maaaring narinig mo

Ang paggamit ng tabako ay nangungunang sanhi ng kanser at pagkamatay dahil sa kanser. Ito rin ang pinakamalaking maiiwasang sanhi ng kanser.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Ang lahat ng produktong tabako, kabilang ang […]

Mga problema sa pagtulog

Pinapataas ng kakulangan ng tulog ang panganib na magkaroon ka ng kanser.

Ang maaaring narinig mo

Ang nagambalang cycle ng pagtulog ay nagbabawas sa kakayahan ng ating katawan na gumana nang maayos at pinapahina nito ang kakayahan ng katawang labanan ang kanser (Shafi et […]

Stress

Pinapataas ng stress ang panganib na magkaroon ng kanser

Ang sinasabi ng agham sa atin

Kadalasang nawawala pagkatapos ng nakaka-stress na kaganapan ang pansamantala o acute na stress, tulad ng stress na maaaring maramdaman mo bago magbigay ng talumpati. Gayunpaman, mas nakakasama ang pangmatagalan o chronic na stress.

Puwedeng […]

2023-04-11T17:56:02+00:00Categories: Paraan ng pamumuhay|Tags: , |

Obesity (Labis na katabaan)

Nagdudulot ng kanser ang obesity (labis na katabaan)

Ang maaaring narinig mo

Naiugnay ang pagiging obese sa iba’t ibang uri ng kanser.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Ang pagiging obese o pagkakaroon ng mataas na body mass index (BMI) ay kondisyon kung saan hindi malusog […]

Go to Top