Berdeng bilog na may tandang pananong sa loob Malamang o tiyak na totoo

Pulang bilog na may X sa loobHindi totoo/maling impormasyon

Gray na bilog na may tandang pananong sa loobHindi pa kami sigurado

Baguhin o gawing mas tumpak ang iyong paghahanap

Binabawasan ng curcumin (turmeric) ang panganib ng kanser

Ang maaaring narinig mo

Sinasabing may mga katangiang lumalaban sa lason, virus, bakterya, at pamamaga ang curcumin. Isa sa mga bagong larangang inaaral tungkol sa curcumin ang mga katangian nitong posibleng lumalaban sa kanser.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Nakatanggap ng pansin ang curcumin (ang bahagi ng turmeric na nagbibigay ng matingkad na kulay dito) sa media bilang posibleng terapiya laban sa kanser.

Epidemiological na Katibayan

Nasa maaagang yugto pa ang pag-aaral ng mga curcumin sa tao, kaya kailangan ng higit pang pananaliksik bago kami magkaroon ng masasabi tungkol sa ugnayan sa pagitan ng curcumin at kanser.

Katibayan sa Laboratoryo/Pansuportang Katibayan

Partikular na tina-target ng curcumin ang mga daanan para sa pagsensyas sa selula na kabilang sa pagbuo at paglaki ng kanser, kaya maaaring pinapababa nito ang panganib na magkaroon ng kanser (Giordano et al.). Iminumungkahi ng mga pag-aaral sa mga hayop sa laboratoryo na maaaring mapigilan ng curcumin ang kanser, pabagalin nito ang pagkalat ng kanser, gawing mas mabisa nito ang chemotherapy, at protektahan nito ang malulusog na selula mula sa pinsala sa pamamagitan ng terapiya sa radiation.

Klasipikasyon sa Carcinogen ng IARC: Hindi klasipikado

Paano bawasan ang panganib sa iyo

Hindi alam kung nababasawan ng pagkain ng mga produktong may curcumin, tulad ng turmeric, ang pagkakataong magkaroon ka ng kanser. Mabuting paraan para mabawasan ang panganib na magkaroon ng kanser ang pagkain ng masustansiya at balanseng diyeta at pagkakaroon ng naaangkop na dami ng pisikal na atkibidad.

Ang dapat tandaan

Maraming mahalagang function sa katawan ang curcumin at turmeric, at iminumungkahi ng mga pag-aaral sa laboratoryo na maaaring nakakatulong itong mapigilan ang kanser sa mga hayop sa laboratoryo. Nasa maaagang yugto pa ang pag-aaral ng mga curcumin sa tao, kaya kailangan ng higit pang pananaliksik bago kami magkaroon ng masasabi tungkol sa ugnayan sa pagitan ng curcumin at kanser.

An Oasis of Healing: Curcumin and cancer (Oasis ng Paggaling: Curcumin at kanser)
Giordano et al.: Curcumin and cancer (Curcumin at kanser)
Mayo Clinic: Curcumin and cancer (Curcumin at kanser)

Petsa

Hulyo 7, 2021
Naberipika/na-update: Agosto 22, 2022