Hình tròn màu xanh lá có dấu chấm hỏi bên trong Nhiều khả năng hoặc chắc chắn đúng

Hình tròn màu đỏ có dấu X bên trongThông tin sai/không chính xác

Hình tròn màu xám có dấu chấm hỏi bên trongChúng ta chưa chắc chắn về thông tin này

Thay đổi hoặc chỉnh sửa cụm từ tìm kiếm của quý vị

Ăn thực phẩm đựng trong hộp nhựa nấu trong lò vi sóng làm tăng nguy cơ mắc ung thư

Điều quý vị có thể đã nghe nói

Hâm nóng hộp nhựa trong lò vi sóng hoặc cấp đông hộp nhựa sẽ giải phóng nhiều hóa chất độc hại có thể gây ung thư.

Những gì chúng ta đã biết theo khoa học

Cấp đông thường giúp ngăn chặn việc giải phóng các hóa chất. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (Trường Y Tế Công Cộng Johns Hopkins Bloomberg) đã tuyên bố: “Hóa chất không dễ dàng khuếch tán ở nhiệt độ lạnh, điều này sẽ hạn chế việc giải phóng hóa chất” (LAT). Điều này có nghĩa là việc cấp đông các hộp nhựa không có nguy cơ gây ung thư.

Diethylhexyl adipate (DEHA) được tìm thấy trong một số loại nhựa và có thể được giải phóng khi hộp nhựa được hâm nóng (LAT). Các chất được sử dụng trong quá trình sản xuất nhựa, chẳng hạn như DEHA, có thể ngấm vào thực phẩm trong quá trình hâm nóng. Nhưng FDA áp đặt các quy định nghiêm ngặt đối với hộp nhựa được dán nhãn “an toàn để sử dụng trong lò vi sóng” (FDA).

Bằng Chứng Dịch Tễ Học

Tuy nhiên, Environmental Protection Agency (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường) đã nói “không thể lường trước được khả năng gây ung thư; độc tính miễn dịch; đột biến gen; nhiễm độc gan, thận, sinh sản hoặc phát triển; hoặc các ảnh hưởng sức khỏe mãn tính nghiêm trọng hoặc không thể đảo ngược khác” của DEHA (Fillon và cộng sự).

Bằng Chứng Từ Phòng Thí Nghiệm/Bằng Chứng Hỗ Trợ

Không có bằng chứng nào từ phòng thí nghiệm cho thấy việc sử dụng hộp nhựa trong lò vi sóng hoặc cấp đông hộp nhựa làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Phân Loại Tác Nhân Gây Ung Thư của IARC: Nhóm 3 (Không thể phân loại là tác nhân gây ung thư cho người: Di(2-ethylhexyl) adipate)

Cách giảm nguy cơ của quý vị

Cách tốt nhất để giảm nguy cơ của quý vị là hâm nóng thực phẩm trong lò vi sóng bằng thủy tinh chịu nhiệt hoặc gốm sứ được dán nhãn an toàn để sử dụng trong lò vi sóng.

Kết luận

Nồng độ DEHA được tìm thấy trong các hộp nhựa chưa được kết luận là tác nhân gây ung thư (chất gây ung thư). Tuy nhiên, các đồ dùng và hộp đựng bằng nhựa có thành phần hóa học khác nhau và các nghiên cứu đang diễn ra có thể tìm thấy mối liên hệ giữa các hóa chất cụ thể và bệnh ung thư.

Food & Drug Administration (FDA): 5 tips for safe microwave oven use
American Society of Clinical Oncology: Microwaves and cancer
World Health Organization (WHO): Microwave ovens
Fillon et al.: BPA and the Difficulty of Proving Environmental Cancer Risks
Los Angeles Times: Heat’s on Plastic Containers

Ngày

Xuất bản: Ngày 26 tháng 1 năm 2022
Xác minh/cập nhật: Ngày 22 tháng 8 năm 2022