Hình tròn màu xanh lá có dấu chấm hỏi bên trong Nhiều khả năng hoặc chắc chắn đúng

Hình tròn màu đỏ có dấu X bên trongThông tin sai/không chính xác

Hình tròn màu xám có dấu chấm hỏi bên trongChúng ta chưa chắc chắn về thông tin này

Thay đổi hoặc chỉnh sửa cụm từ tìm kiếm của quý vị

Sử dụng điện thoại di động gây ung thư

Điều quý vị có thể đã nghe nói

Để điện thoại gần đầu hoặc cơ thể có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Những gì chúng ta đã biết theo khoa học

Điện thoại phát ra sóng tấn số vô tuyến (Radiofrequency, RF), là một dạng bức xạ không iôn hóa. Điều này có nghĩa là chúng không có đủ năng lượng để phá hủy trực tiếp DNA bên trong tế bào và gây ung thư (ACS, NCI). Điện thoại càng để gần cơ thể thì mức độ phơi nhiễm với sóng RF dự kiến càng lớn. Có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến lượng năng lượng mà một người có thể phơi nhiễm, chẳng hạn như:

  • Khoảng thời gian một người sử dụng điện thoại và khoảng cách giữa điện thoại di động và cơ thể người dùng (ví dụ: đầu).
  • Khoảng cách và đường dẫn tới tháp di động gần nhất: khoảng cách tới tháp di động gần nhất càng lớn thì càng cần nhiều năng lượng để duy trì tín hiệu
  • Lượng lưu lượng di động trong khu vực tại một thời điểm: lưu lượng càng lớn thì càng cần nhiều năng lượng để duy trì tín hiệu
  • Mẫu điện thoại được sử dụng

Bằng Chứng Dịch Tễ Học

Nhiều nghiên cứu đã đánh giá liệu có mối liên hệ giữa việc sử dụng điện thoại di động và ung thư hay không, tuy nhiên, các kết quả chưa mang tính quyết định (NCI). Hầu hết các tổ chức quốc tế cho rằng, việc sử dụng điện thoại di động nhiều nhất chỉ là một nguy cơ gây ung thư tiềm ẩn. Mặt khác, không có đủ bằng chứng để đưa ra bình luận về điều này.

Bằng Chứng Từ Phòng Thí Nghiệm

Hiện tại, chưa có bằng chứng từ phòng thí nghiệm nào chỉ ra việc sử dụng điện thoại di động làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Phân Loại Tác Nhân Gây Ung Thư của IARC: Nhóm 3 (Không thể phân loại là tác nhân gây ung thư cho người: trường điện từ tần số vô tuyến).

Cách giảm nguy cơ của quý vị

Không rõ liệu việc giảm thời gian sử dụng điện thoại di động (ACS), sử dụng chế độ loa hoặc thiết bị rảnh tay hoặc nhắn tin thay vì nói chuyện điện thoại có giúp giảm nguy cơ ung thư hay không. Mặc dù các nghiên cứu chưa có tính kết luận, nhưng việc giảm phơi nhiễm với sóng RF sẽ làm giảm nguy cơ tăng nguy cơ ung thư của quý vị.

Kết luận

Sóng RF được sử dụng trong điện thoại di động không có đủ năng lượng để phá hủy DNA, do đó, cơ chế này không có khả năng gây ung thư. Tuy nhiên, không có đủ bằng chứng để kết luận mối liên hệ giữa nguy cơ ung thư và việc sử dụng điện thoại di động.

Berkeley Public Health: Cell phone radiation
American Cancer Society (ACS): Cell phones
National Cancer Institute (NCI): Cell Phones and cancer

Ngày

Xuất bản: Ngày 12 tháng 7 năm 2021
Xác minh/cập nhật: Ngày 22 tháng 8 năm 2022