Aktivite fizik ki pa ase

Lè w pa fè ase aktivite fizik li ogmante risk pou gen kansè

Sa ou ka tande

Lè w pa fè ase aktivite fizik li ogmante risk pou devlope kansè

Kisa lasyans di nou

Prèv Epidemyolojik

Gen prèv solid ki montre lè yon moun gen yon nivo aktivite […]