Wonn vèt ki gen pwen entèwogasyon anndan l Ki gen anpil chans oswa ki se bon jan verite

Wonn wouj avèk X anndan lFo enfòmasyon oswa move enfòmasyon

Wonn gri ki gen pwen entèwogasyon anndan lNou poko sèten

Chanje oswa amelyore rechèch ou an

Estrès

Estrès ogmante risk pou kansè

Kisa lasyans di nou

Estrès sou yon peryòd ki kout oswa estrès ki grav, tankou estrès ou ka santi anvan ou bay yon diskou, gen tandans pou disparèt tousuit apre evènman estresan an fini. Estrès sou yon peryòd ki long oswa kwonik, sepandan, […]

2023-03-29T20:26:43+00:00Categories: Fason moun viv|Tags: , |
Go to Top