Berdeng bilog na may tandang pananong sa loob Malamang o tiyak na totoo

Pulang bilog na may X sa loobHindi totoo/maling impormasyon

Gray na bilog na may tandang pananong sa loobHindi pa kami sigurado

Baguhin o gawing mas tumpak ang iyong paghahanap

May mga residue (aflatoxin) sa mga disposable na chopstick na nagdudulot ng kanser

Ang maaaring narinig mo

May mga kemikal na nagdudulot ng kanser ang mga disposable na chopstick na ginagawa para sa maramihang pagbenta.

Ang sinasabi ng agham sa atin

Hindi pa napapatunayan ang pahayag na may aflatoxin, isang kilalang carcinogen, ang mga disposable na chopstick. Ang mga aflatoxin ay mga kemikal na binubuo ng ilang partikular na fungus at makikita ang mga ito sa mga pang-agrikulturang pananim tulad ng mais, mani, at tree nut. Maaaring malantad ang mga tao sa mga aflatoxin sa pamamagitan ng pagkain ng mga kontaminadong produktong mula sa halaman o sa pamamagitan ng pagkain ng karne o dairy (gatas, keso, atbp.) mula sa hayop na kumain ng kontaminadong pakain. Nahanap ang mga aflatoxin sa ilang peanut butter at sesame paste na binebenta nang maramihan (NCI).

Epidemiological na Katibayan

Ang pagmamanupaktura ng mga disposable na chopstick ay mahigpit na kontrolado ng FDA at EPA, na parehong tumutulong na matiyak ang nabawasang pagkalantad. Kasalukuyang walang epidemiological na katibayan na may mga aflatoxin sa mga disposable na chopstick.

Katibayan sa Laboratoryo/Pansuportang Katibayan

Walang toxicological na katibayan na may aflatoxin sa mga disposable na chopstick.

Klasipikasyon sa Carcinogen ng IARC: Hindi klasipikado

Paano bawasan ang panganib sa iyo

Walang aflatoxin ang mga kahoy na chopstick at ligtas gamitin ang mga ito para sa pagkain.

Ang dapat tandaan

Walang katibayan na ang mga disposable na chopstick ay nauugnay sa mas mataas na panganib na magkaroon ng kanser.

National Cancer Institute (NCI o Pambansang Institusyon para sa Kanser): Aflatoxins
Kumar et al.: Aflatoxins: A Global Concern for Food Safety, Human Health and Their Management

Petsa

Inilathala: Hunyo 24, 2021
Naberipika/na-update: Agosto 22, 2022