Hình tròn màu xanh lá có dấu chấm hỏi bên trong Nhiều khả năng hoặc chắc chắn đúng

Hình tròn màu đỏ có dấu X bên trongThông tin sai/không chính xác

Hình tròn màu xám có dấu chấm hỏi bên trongChúng ta chưa chắc chắn về thông tin này

Thay đổi hoặc chỉnh sửa cụm từ tìm kiếm của quý vị

Trên đũa dùng một lần có hóa chất tồn dư (aflatoxin) gây ung thư

Điều quý vị có thể đã nghe nói

Đũa dùng một lần được sản xuất thương mại có chứa hóa chất gây ung thư.

Những gì chúng ta đã biết theo khoa học

Tuyên bố đũa dùng một lần có chứa aflatoxin, một chất gây ung thư đã biết, chưa được chứng minh. Aflatoxin là các chất hóa học mà một số loại nấm tạo ra và được tìm thấy trên các loại cây nông nghiệp như ngô, lạc và các loại hạt cây. Mọi người có thể tiếp xúc với aflatoxin khi ăn các sản phẩm thực vật bị nhiễm bẩn hoặc khi ăn thịt hoặc sản phẩm từ sữa của động vật ăn thức ăn bị nhiễm bẩn. Aflatoxin đã được tìm thấy trong một sản phẩm bơ đậu phộng và bột mè bán trên thị trường (NCI).

Bằng Chứng Dịch Tễ Học

Cả FDA và EPA đều quản lý chặt chẽ việc sản xuất đũa dùng một lần, giúp đảm bảo giảm tiếp xúc. Hiện tại không có bằng chứng dịch tễ học nào cho thấy aflatoxin có trong đũa dùng một lần.

Bằng Chứng Từ Phòng Thí Nghiệm/Bằng Chứng Hỗ Trợ

Không có bằng chứng độc học nào cho thấy aflatoxin có trong đũa dùng một lần.

Phân Loại Tác Nhân Gây Ung Thư của IARC: Không được phân loại

Cách giảm nguy cơ của quý vị

Đũa gỗ không chứa aflatoxin và an toàn khi sử dụng làm dụng cụ ăn uống.

Kết luận

Không có bằng chứng nào cho thấy đũa dùng một lần có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư.

National Cancer Institute (NCI): Aflatoxins
Kumar et al.: Aflatoxins: A Global Concern for Food Safety, Human Health and Their Management

Ngày

Xuất bản: Ngày 24 tháng 6 năm 2021
Xác minh/cập nhật: Ngày 22 tháng 8 năm 2022